Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Let op dat Yelza momenteel niet operationeel is. Alle informatie die erin staat, is uitsluitend bedoeld voor testdoeleinden en vormt geen uitnodiging om gebruik te maken van de aankomende diensten van het Bedrijf. Door onze website te bezoeken, erken je dat de gepresenteerde informatie niet bindend is met betrekking tot het Bedrijf, en de beschreven diensten daar nog niet beschikbaar zijn.

Privacy- en cookieverklaring

Yelza B.V. | Privacy- en cookieverklaring

Augustus 2022

Yelza B.V. handelend onder de naam Yelza, biedt diverse services en aanverwante diensten.

Wanneer je onze website www.yelza.com bezoekt of gebruik maakt van onze diensten,
verwerken wij persoonsgegevens van jou. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyen cookieverklaring.
• Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming
verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen
deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw
persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens correct gebruiken. In deze privacy- en
cookieverklaring leggen wij uit wat wij doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te
maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt
aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die
worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons
op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.
Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Daarmee maken wij een account voor je
aan, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP adres

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw
persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op
je account en geen actieve diensten en/of producten meer bij ons afneemt. We gaan er dan namelijk vanuit dat
je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds
opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw account-Rekening

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op je account en heb je toegang tot jouw omgeving, waar je
bijvoorbeeld een rekening kan openen of certificaten van aandelen kan aankopen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Accountgegevens
• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Betalingsgegevens
• Bedrijfsnaam
• Geboortedatum

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account en geen actieve diensten en/of producten meer bij ons afneemt. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt in jouw beheeromgeving.

Nieuwsbrief

Via onze website of via jouw account kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren
wij je meerdere keren per maand per e-mail over aanbiedingen, nieuws en relevante blogs.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• E-mailadres
• Klantnummer

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.
Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Ook versturen wij aanbiedingen en promoties via e-mail. Via onze website of via jouw account kun je je aanmelden
voor deze mailingen. Deze mailingen versturen we afhankelijk van je voorkeuren en inschrijvingen, maximaal 4 keer
per week.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Klantnummer

Wij versturen deze mailingen alleen als jij je hiervoor hebt ingeschreven. Wij bewaren deze informatie totdat je je
afmeldt. Je kunt je op ieder moment afmelden, elke e-mail bevat een afmeldlink.

Contact

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch,
maar ook via de mail, het contactformulier of via de chatfunctie.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geluidsopnames van telefoongesprekken
• Klantnummer
• Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de
overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact
of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen
zijn dat we je vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw
persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

• Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Curriculum Vitae
• Motivatiebrief
• Salarisindicatie
• Referenties
• Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Dit doen wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Jouw sollicitatiegegevens
bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met
je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment
geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer
bewaren.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt
werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit
noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.
Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te
kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op
basis van ons gerechtvaardigde belang.

Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse
social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te
verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Mocht je hier bezwaar
tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen
spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de
muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en
verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een
echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van
Google.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan.
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

• wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
• dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
• je hier toestemming voor geeft;
• wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
• wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

• IT-leveranciers en -dienstverleners
• Cookiedienstverleners
• Analysetools
• Betalingsdienstverleners
• Partners
• Marketingbedrijven
• Business Units van Total Webhosting Solutions

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn
gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot
een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via
deze privacyverklaring.

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals
onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media
platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je
advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke
afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw
persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:


Facebook (privacyverklaring)
Twitter (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)
YouTube (privacyverklaring)

Cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken (hierna: cookies), zoals een retargeting
pixel, van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van
de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken cookies om:

• Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te
maken (analytische cookies)
• Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies en retargeting pixel)

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we,
voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee
instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet
optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het
cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies
handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van
je browser.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:
• Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of
aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen
direct marketing.
• Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om
persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de
persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken
van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn
dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het
verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@yelza.com.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons
opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht
intern op en communiceren dit verder met jou.

Contactgegevens:

Adres Yelza B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

info@yelza.com

KvK-nummer: 87485397