Opties: het kopen van calls

content.featured_image_alt_text

Call opties

Als je interesse hebt in beleggen, heb je waarschijnlijk al gehoord van verschillende financiële instrumenten, waaronder de 'call-optie'. Een call-optie is een instrument dat beleggers gebruiken om hun portefeuille te diversifiëren en te profiteren van prijsstijgingen van onderliggende activa. In dit artikel zullen we je uitleggen wat het kopen van een call-optie precies is en hoe het werkt.

Wat koop je als jee een koopoptie koopt

Het kopen van een call-optie geeft de koper het recht om een onderliggend activum, zoals een aandeel, te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) gedurende een bepaalde periode (de looptijd) in de toekomst. Dit biedt enkele voordelen en risico's:

Voordelen:

  1. Potentieel hoge winst: Als de prijs van het onderliggende activum stijgt, kan de koper van de call-optie profiteren van de stijging zonder de verplichting om het activum daadwerkelijk te bezitten. Dit kan leiden tot aanzienlijke winsten in verhouding tot de initiële investering.

  2. Beperkt risico: Het maximale verlies voor de koper van een call-optie is beperkt tot de betaalde premie. Dit betekent dat zelfs als de prijs van het onderliggende activum niet stijgt zoals verwacht, het verlies beperkt blijft tot de premie die is betaald om de optie te verkrijgen.

Risico's:

  1. Tijdverval: Opties hebben een vervaldatum. Als de prijs van het onderliggende activum niet snel genoeg stijgt, kan de optie waardeloos worden bij het verstrijken van de looptijd, wat resulteert in het verlies van de gehele premie.

  2. Onverwachte prijsbewegingen: Als de prijs van het onderliggende activum niet stijgt zoals verwacht, kan de koper van de call-optie een aanzienlijk verlies lijden, met name als de prijs daalt tot onder de uitoefenprijs plus de betaalde premie.

Fictief voorbeeld:

Laten we zeggen dat aandeel ABC momenteel wordt verhandeld tegen €50,- per aandeel. Je verwacht dat de prijs van aandeel ABC in de komende maanden zal stijgen. Je besluit een call-optie te kopen met een uitoefenprijs van €55,- en een premie van €3,- per aandeel. Als de prijs van aandeel ABC binnen de looptijd van de optie stijgt naar bijvoorbeeld €60,- per aandeel, kun je de optie uitoefenen en aandeel ABC kopen voor €55,- en vervolgens direct verkopen voor €60,-, wat resulteert in een winst van €2,- per aandeel (€60 - €55 - €3). Echter, als de prijs van aandeel ABC niet boven €55,- stijgt voordat de optie vervalt, kan de optie waardeloos worden en verlies je de volledige premie van €3,- per aandeel.

 

Yelza Money Care

Blijf vooroplopen met de wekelijkse nieuwsbrief van Yelza.com. Ontvang de nieuwste analyses, expertinzichten en opkomende kansen rechtstreeks in je inbox. Schrijf je nu in!

Maak gebruik van onze research

Research database