Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Let op dat Yelza momenteel niet operationeel is. Alle informatie die erin staat, is uitsluitend bedoeld voor testdoeleinden en vormt geen uitnodiging om gebruik te maken van de aankomende diensten van het Bedrijf. Door onze website te bezoeken, erken je dat de gepresenteerde informatie niet bindend is met betrekking tot het Bedrijf, en de beschreven diensten daar nog niet beschikbaar zijn.

Herroepingsrecht

De producten, de certificaat van aandelen in Yelza B.V. die u via deze website koopt en specifiek via de volgende webpagina`s: https://yelza.com/investeerders - https://yelza.com/investeer worden direct beschikbaar gesteld na betaling.

Door een betaling te doen bij Yelza B.V. geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Omdat Yelza B.V. de nakoming van de te leveren dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt de klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht.

Op de certificaat van aandelen in Yelza B.V. die een consument aankoopt via de website of betaald na ontvangst een factuur en specifiek via de volgende webpagina`s: https://yelza.com/investeerders - https://yelza.com/investeer heeft de consument heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst. De certificaat van aandelen zijn producten waarbij de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.

Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk alleen wél op fysieke producten die per post worden verstuurd zoals nieuwsrapporten, ALLEEN verstuurd per post. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding / herroeping wat u hier kunt downloaden.

Lees ook onze algemene voorwaarden.

 

What are you waiting for?

Create an account right now!

Over Yelza 05 09 2022 Min.Jpg